Kuo mes kitokie?

Mūsų mokykla – viena seniausių visoje Lietuvoje. 2015 metų spalio 9 d. minėjome 100 metų jubiliejų. Išgyvenusi įvairias reorganizacijas, šiandien esanti progimnazijos tipo mokykla, galinti didžiuotis savo turtinga praeitimi bei giliomis tradicijomis. Čia dirbo tokie žymūs ir garbingi žmonės kaip A. Smetona, A. Stulginskis, J. Vileišis, R. Balaišis, J. Daktaraitienė, S.Ivanauskas, B. Katinienė. Mūsų mokykloje mokėsi Švietimo ministras G. Steponavičius, rašytoja J. Ivanauskaitė, aktorius G. Storpirštis, generalinis komisaras V. Telyčėnas, žurnalistė A. Nugaraitė, Seimo nariai A. Sysas, K. Glaveckas, G. Babravičius.

Antano Vienuolio progimnazijoje nuo seno formuojamos matematinės klasės, kuriose sustiprintai mokoma matematikos. Esame išugdę ne vieną įvairių miesto, respublikinių matematikos olimpiadų, konkursų nugalėtoją ar prizininką. Pradinėje pakopoje turime muzikines klases, kurias kryptingai ugdome menine linkme. Mokiniai dalyvauja konkursuose, pasirodymuose miesto mastu.

Galime didžiuotis savo mokyklos vieta senamiestyje. Esame įsikūrę šalia Aušros Vartų, tad visi svarbiausieji istoriniai miesto objektai mums pasiekiami ranka – dažnai keliaujame po senamiestį ir tyrinėjame jo istoriją, mokomės, atrandame… O net ir pažvelgus pro mokyklos fasado langus senamiestis atsiveria kaip ant delno – su visais bažnyčių bokštais. Vien šis vaizdas įkvepia didžiuotis, kad sėdi mokyklos suole, kur visas Vilnius tau po kojomis – tik siek, mokykis, tobulėk ir užkariauk jį savo žiniomis!

Gilios tradicijos, turtinga istorija, dėmesys ir pagarba mokykloje dirbusiems bei dirbantiems pedagogams, graži, jauki ir svetinga aplinka – mūsų didžiausi privalumai.