Asmens duomenų apsauga

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos

duomenų apsaugos pareigūno duomenys:

MB "Veiklos sprendimai"

Tomas Gagys

Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius

Tel. Nr. +370 672 43319

El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PROGIMNAZIJOJE POLITIKA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PROGIMNAZIJOJE TAISYKLĖS
PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ IR JŲ TĖVŲ (KITŲ ĮSTATYMINIŲ ATSTOVŲ) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (DARBUOTOJAMS)
INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ (TĖVAMS)