Mokinių savivalda

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos Mokinių Savivalda  (toliau – MS) yra visuomeninė, savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius – savo narius. Ją sudaro 5-8 klasių mokiniai ( klasių seniūnai ir atstovai iš kiekvienos klasės). MS veiklai vadovauja pirmininkas, pavaduotojas bei keli jo padėjėjai (visi jie sudaro Mokinių tarybą), kurie būna renkami atviru balsavimu per pirmąjį Mokinių Savivaldos susirinkimą. Trys Mokinių tarybos nariai priklauso  Progimnazijos tarybaiMokinių savivaldos nariai į susirinkimus renkasi du kartus per savaitę (o jei reikia – ir dažniau).

MOKINIŲ  TARYBOS  NARIAI  2021 – 2022 M.M.

 Mokinių savivaldos  kuratorė –

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Eglė Ačienė

Savivaldos pirmininkė –

Jonė Lacitė (7mB)

Savivaldos pirmininko pavaduotojas –

Jokūbas Baušys (7mB)

Savivaldos pirmininko padėjėja –

Radvilė Grekaitė (6P)

Atsakingas už dokumentų tvarkymą –

Jokūbas Baušys (7mB)

Renginių organizavimo darbo grupė –

Radvilė Grekaitė (6P)

Greta Dulskytė (6mB)

Augustė Stankevičiūtė (7P)

Radvilė Trepšaitė (8m1)

Sofija Vaitkaitytė (8m1)

Tėja Janovičiūtė (8m1)

Albertas Kriškanas (8a)

Erminas Tamulionis (8a)

Darbo grupė, atsakinga už informacijos sklaidą –

Jonė Lacitė (7mB)

Jonas Urbonas (7mB)

Gabija Jančytė (7K) 

Gabija Vaškaitė (7K)

Darbo grupė, atsakinga už Mokinių Savivaldos stendą -

Berta Kilaitė (7mB)

 Selia Bareišytė (7mB) 

Kūrybinė darbo grupė (idėjos, sumanymai, dekoracijos, apipavidalinimas) -

 Agota Patašiūtė (5N)

Ignas Pankauskas (5P)

Deimantė Tchilišvili (7N)

Sofija Vaitkaitytė (8m1)

Milda Emilija Rumbutytė (8a)

SAVIVALDA     =    SAVI   +  VALDO,

                              SAVO  +  VALDA!

Geresnę, gražesnę, jaukesnę ir saugesnę mokyklą kurkime kartu! Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų.

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS
VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS NUOSTATAI