Mokinių savivalda

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos Mokinių Savivalda  (toliau – MS) yra visuomeninė, savarankiška, nesiekianti pelno organizacija, vienijanti moksleivius – savo narius. Ją sudaro 5-8 klasių mokiniai ( klasių seniūnai ir atstovai iš kiekvienos klasės). MS veiklai vadovauja pirmininkas, pavaduotojas bei keli jo padėjėjai (visi jie sudaro Mokinių tarybą), kurie būna renkami atviru balsavimu per pirmąjį Mokinių Savivaldos susirinkimą. Trys Mokinių tarybos nariai priklauso  Progimnazijos tarybaiMokinių savivaldos nariai į susirinkimus renkasi du kartus per savaitę (o jei reikia – ir dažniau).

MOKINIŲ  TARYBOS  NARIAI  2022 – 2023 M.M.

 Mokinių savivaldos  kuratorė –

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Eglė Ačienė

Matematikos mokytoja Evelina Milkintė

Savivaldos pirmininkė – Greta Dulskytė (7mB)
Savivaldos pirmininko pavaduotojai –

Jonė Lacitė (8mB)

Radvilė Grekaitė (7mB)

Savivaldos pirmininko padėjėja – Deimantė Šimkevičiūtė (7N)
Atsakinga už dokumentų tvarkymą –

Luknė Milinskaitė (6mB)

Renginių organizavimo darbo grupė –

Dovydas Sauka (8K)

Mykolas Adomas Miknevičius (8K)

Julijus Šaulys (8K)

Arijus Bučas (7K)

Gabija Daubaraitė (7mB)

Deimantė Šimkevičiūtė (7N)

Augustė Stankevičiūtė (8P)

Žygimantas Žygelis (5N)

Darbo grupė, atsakinga už informacijos sklaidą –

Jonė Lacitė (8mB)

Selia Bareišytė (8mB)

Darbo grupė, atsakinga už Mokinių Savivaldos stendą -

Jokūbas Baušys (8mB)

Augustas Puidokas (8mB)

Darbo grupė, prižiūrinti mokinių uniformų dėvėjimą,
naudojimąsi spintelėmis -

 Aidė Kliukaitė (5N)

Joris Bieliūnas (5mB)

Lukas Pamarnackas (5K)

Emilė Aukštuolytė (5N)

SAVIVALDA     =    SAVI   +  VALDO,

                              SAVO  +  VALDA!

Geresnę, gražesnę, jaukesnę ir saugesnę mokyklą kurkime kartu! Laukiame Jūsų idėjų ir pasiūlymų.

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.

Mokinių savivaldos uždaviniai:

 • Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi;
 • Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei;
 • Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų;
 • Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą;
 • Padėti organizuoti mokyklos renginius;
 • Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;
 • Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo;
 • Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla.

Mokinių savivaldos principai:

 • bendradarbiavimo;
 • prieinamumo, atvirumo;
 • demokratiškumo;
 • atsakingumo ir pareigingumo;
 • lygiateisiškumo.

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS
VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS NUOSTATAI