Prevencinės programos

Šiais mokslo metais progimnazijoje pradėtos vykdyti prevencinės programos ,,Antras žingsnis“ 1–4 klasių mokiniams ir ,,Paauglystės kryžkelės“ 5–8 klasių mokiniams.

Programa ,,Antras žingsnis“ – socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa. Socialiniai emociniai įgūdžiai leidžia vaikams būti sėkmingiems mokykloje, moko juos įsitraukti į saugios ir pagarbios mokyklinės aplinkos kūrimą. Socialinių emocinių įgūdžių turėjimas leidžia išvengti netinkamo elgesio, bendraamžių atstūmimo, impulsyvumo.

,,Paauglystės kryžkelės“ – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus.  Ji ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas: savimonės, socialinio sąmoningumo, savitvardos, tarpusavio santykių įgūdžių, atsakomybės jausmo.

,,Antrojo žingsnio“ programos vykdytojai – 1–4 klasių mokytojai – specialaus trijų dienų seminaro, vykusio  lapkričio 2-4 d.,  metu gilino žinias darbo su šia programa srityje.  Žinias darbo su ,,Paauglystės kryžkelės“ programa 5 - 8 klasių vadovai gilino gruodžio ir kovo mėnesį.

 

Socialinius emocinius įgūdžius lavinanti bei smurto prevencijos programa

1-4 kl. mokiniams "ANTRAS ŽINGSNIS"

 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa 5-8 kl. mokiniams

"PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS"