Misija. Vizija. Filosofija

MISIJA

Teikti pradinį ir pagrindinį (I dalies) išsilavinimą, kurti laisvus, atvirus, pasitikėjimu grindžiamus santykius, ugdyti kilnius, savo teises ir pareigas žinančius, veiklius, lojalius ir Lietuvos valstybei naudingus piliečius.

VIZIJA

Moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, teikianti kokybišką ugdymą skirtingų gebėjimų mokiniams bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę.

FILOSOFIJA

Niekas negali pakeisti žodžio, parašyto istorijos ranka.