Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas - Edita Garelčonka, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Pirmininko pavaduotojas - Mindaugas Velykis, vyr. socialinis pedagogas

Sekretorius - Judita Žaliaduonienė, etikos vyr. mokytoja

Nariai: Gitana Karsokienė, anglų kalbos vyr. mokytoja

           Rasa Madzevičienė, psichologė (1-4 kl.)

           Mantas Padervinskas, psichologas (5-8 kl.)

           Simona Meilė, soc. pedagogė (1-4 kl.)

           Jolanta Montvidienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

           Antanas Meištas, istorijos mokytojas ekspertas

           Danutė Kiršinienė, sveikatos priežiūros specialistė

           Nijolė Mikėnienė, Vilniaus aps. VPK Vilniaus m. III VPK atstovė  

          

          

PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOJE PRIEMONIŲ PLANAS 2022-2023 M. M.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS NARIŲ FUNKCIJOS
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M.
REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ
Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymosi organizavimas
Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas