Viešieji pirkimai

 

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos nariai

Pirmininkė Asta Rinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pirmininkės pavaduotojas Jurij Malinovskij, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Sekretorė raštinės vedėja
Nariai

Judita Žaliaduonienė, etikos vyr. mokytoja,
Leonidas Bykovskis, pastatų prižiūrėtojas

2021 m. pirkimai (mokinio krepšelio lėšos)
2021 m. pirkimai (aplinkos lėšos)
2020 m. įsigyti vadovėliai
Viešieji pirkimai 2020 m.
2019 m. įsigyti vadovėliai
Mokymo priemonės, 2019 m.
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 2019 metų viešųjų pirkimų planas
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 2018 metų viešųjų pirkimų planas
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Įsakymas dėl Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mažos vertės pirkimo organizatoriaus skyrimo
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas
Viešieji pirkimai 2017 m.
Viešieji pirkimai 2016 m.