Teisės aktai

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas
Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės