Pagalbos mokiniui specialistai

PSICHOLOGĖ, SPEC. PEDAGOGĖ

Rasa Madzevičienė

206 kab.

El. paštas: rasamadzeviciene@gmail.com

Teikia psichologinę pagalbą 1-4 klasių mokiniams.

Konsultacinės valandos:

 • Antradienis 10.30 - 11.30, 12.00 - 16.00
 • Trečiadienis 8.00 - 11.30, 12.00 - 14.00
 • Ketvirtadienis 8.00 - 11.30, 12.00 - 14.00
 • Penktadienis 8.00 - 11.30, 12.00 - 14.00

    

PSICHOLOGAS

Mantas Padervinskas

313 kab.

El. paštas: mpadervinskas@gmail.com

Tel. (darbo metu): +37060482057 

 

Teikia psichologinę pagalbą 5-8 klasių mokiniams.

Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenei, šviesti bendruomenės narius psichologinių problemų sprendimo bei psichinės sveikatos klausimais.

Mokiniai į psichologą gali kreiptis, jei kyla bendravimo sunkumų su tėvais, bendraamžiais, mokytojais. Dėl įvairių kitų problemų, kurias sudėtinga išspręsti vienam. Jei jaučiasi vieniši, kyla mokymosi sunkumų, norisi su kuo nors pasikalbėti.

Tėvai (įtėviai, globėjai) į psichologą gali kreiptis, jei kyla bendravimo sunkumų su vaiku, neramina vaiko elgesys, emocijos ar mokymosi rezultatai, jei jaučiate, kad nepavyksta sunkumų išspręsti vieniems.

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Konsultacinės valandos:

 • Pirmadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
 • Antradienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
 • Penktadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00

    

LOGOPEDĖ, SPEC. PEDAGOGĖ 

Renata Trioškienė

212 kab.

El. paštas: trioskiene@gmail.com

Dirba su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sunkumų, padeda jiems integruotis mokyklos bendruomenėje ir visuomenėje.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00 - 11.00, 11.30 – 14.00
 • Antradienis 8.00 - 11.00, 11.30 – 14.00
 • Trečiadienis 8.00 - 11.00, 11.30 – 14.00
 • Ketvirtadienis 8.00 - 11.00, 11.30 – 14.00
 • Penktadienis 8.00 – 11.00, 11.30 - 13.30

LOGOPEDĖ 

Jurgita Pocienė

213 kab.

Dirba su mokiniais, turinčiais kalbos ir kalbėjimo sunkumų, padeda jiems integruotis mokyklos bendruomenėje ir visuomenėje.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 9.00 - 11.30, 12.00 - 14.30
 • Trečiadienis 9.00 - 11.30, 12.00 - 14.00
 • Penktadienis 9.00 - 11.30, 12.00 - 13.30

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ

Sandra Balčiūnienė

312 kab.

El. paštas:

balciuniene.sandra@gmail.com 

 • Padeda mokytojams pažinti specialiųjų poreikių vaikus, turinčius mokymosi sunkumų.
 • Parenka optimalius ugdymo metodus mokiniams turintiems mokymosi sunkumų.
 • Teikia mokytojams, tėvams pedagoginę pagalbą.
 • Padeda pažinti ir tobulinti  mokinių gebėjimus, sudaro sąlygas juos puoselėti.
 • Bendradarbiauja su mokytojais, mokinių tėvais (globėjais), o taip pat ir kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00 - 11.50, 12.20 - 14.30
 • Antradienis 8.00 - 11.50, 12.20 - 14.30
 • Trečiadienis 8.00 - 11.50, 12.20 - 14.30
 • Ketvirtadienis 8.00 - 11.50, 12.20 - 13.30
 • Penktadienis 8.00 - 12.00

 

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ

Simona Meilė

117 kab.

El. paštas: mmeile.simona@gmail.com

 

 Dirba su 1-4 klasių mokiniais. Yra atsakinga už socialinių įgūdžių ugdymą, socialinių problemų sprendimą, prevencinę veiklą, pamokų lankomumą.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
 • Antradienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 13.30
 • Trečiadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 15.00
 • Ketvirtadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 13.30
 • Penktadienis 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Mindaugas Velykis

117 kab.

El. paštas: mindaugas.velykis@gmail.com

Dirba su 5-8 klasių mokiniais. Atsakingas už mokinių socialinių problemų sprendimą, socialinių įgūdžių ugdymą, prevencinės veiklos organizavimą, pamokų lankomumą.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
 • Antradienis 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
 • Trečiadienis 7.30 - 12.00
 • Ketvirtadienis 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30
 • Penktadienis 7.30 - 12.00, 12.30 - 15.30

      

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Danutė Kiršinienė

122 kab.

El. paštas: danute.kirsiniene@vvsb.lt

Tel. (darbo metu): 8 659 71239 

 • Informacijos teikimas sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais mokyklos bendruomenei ir šios informacijos sklaida.
 • Saugios ir sveikos, higienos normų reikalavimus atitinkančios ugdymo aplinkos kūrimas.
 • Prevencinė ir projektinė veikla siekiant ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą skatinant atsakomybę už ją.
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra.
 • Pirmosios pagalbos teikimas pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų atvejais.

Darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00 – 16.10
 • Antradienis 8.00 – 16.10
 • Trečiadienis 8.00 – 16.10
 • Ketvirtadienis 8.00 – 16.10
 • Penktadienis 8.00 – 15.50

 

SUSIDRAUGAUK SU EMOCIJOMIS

Emocijos aplanko mus kiekvieną dieną, praturtindamos sielą ir praskaidrindamos kasdienybę. Emocijų spektras yra labai platus, dažnai jos būna persipynusios tarpusavyje. Kiekvienas žmogus skirtingai suvokia ir išreiškia savo emocijas. Norėdami išgyventi tik teigiamus jausmus, neleidžiame sau jausti ir kitų emocijų, kurios taip pat yra labai svarbios. Slopinant savo tikrąsias emocijas gali atsirasti emocinis išsekimas, lydimas nerimo sutrikimų, depresijos požymių, fizinių sutrikimų: galvos skausmo, miego problemų, padidėjusio kraujospūdžio, širdies darbo sutrikimų bei begalės kitų negalavimų. Tiesa, jog ne visuomet ir ne visos kylančios emocijos mums yra malonios, tačiau dar nereiškia, kad jos nereikalingos. Tad leiskime jausti, pažinti ir susidraugauti su savo emocijomis tiek sau, tiek savo vaikams.

Psichologės Rasa ir Ieva

 

ATMINTINĖ MOKINIAMS "KAIP TU GALI PADĖTI SAU!"

 

Aktualūs filmukai:

KAIP PALAIKYTI IR MOTYVUOTI SAVO VAIKĄ KARANTINO METU

AŠ GALIU PATS

 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SPECIALIOJO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS