Mokytojai

Pradinis ugdymas:

Aušrelė Bobelienė vyr. mokytoja
Edita Budrytė Vaitkevičienė

mokytoja

Renata Čičenkienė

vyr. mokytoja

Rita Duogytė mokytoja metodininkė

Rasa Jagminė

vyr. mokytoja

Genė Liutkevičienė

vyr. mokytoja

Ilona Liudmina Lutcienė mokytoja metodininkė
Agnė Marija Marcinkevičiūtė mokytoja
Jolanta Montvidienė vyr. mokytoja
Deimantė Navakienė mokytoja ekspertė
Laima Nedzveckienė vyr. mokytoja

Audronė Neverauskienė

vyr. mokytoja

Vika Orlienė

mokytoja

Jūratė Skurkienė

mokytoja metodininkė

Jolita Šimkienė

vyr. mokytoja

Gitana Ulevičiūtė

vyr. mokytoja

 

 

Tikyba:

Jelena Liubčenko

mokytoja metodininkė

Renata Marcinkevič

mokytoja

 

 

Etika:

Judita Žaliaduonienė

vyr. mokytoja

 

 

 Lietuvių kalba:

Loreta Paulauskienė

mokytoja metodininkė

Jūratė Sakalauskienė vyr. mokytoja

Kęstutis Subačius

mokytojas ekspertas

Alma Undzėnienė

vyr. mokytoja

Eglė Valavičienė

mokytoja metodininkė

 

 

Anglų kalba:

Eglė Ačienė

mokytoja metodininkė

Dominykas Gabrielius Jankauskas

mokytojas

Gitana Karsokienė vyr. mokytoja

Violeta Masoic

vyr. mokytoja

Asta Zavelytė vyr. mokytoja
Jolanta Pakalniškis Grossman mokytoja

 

 

Rusų kalba:

Danutė Berelašvili

vyr. mokytoja

Marta Sinkevič

mokytoja

 

 

 Vokiečių kalba:

Henrika Sinkevičienė

vyr. mokytoja

 

 

Prancūzų kalba:

David Oganesian

vyr. mokytojas

Kristina Venzlauskienė

mokytoja

 

 

Matematika:

Evelina Milkintė

mokytoja

Emilija Motiejūnienė

mokytoja metodininkė

Elena Nedzveckienė

vyr. mokytoja

 

 

Fizinis ugdymas:

Jelena Janeiko

vyr. mokytoja

Roma Mugevičienė

vyr. mokytoja

 

 

Biologija:

Jūratė Savickienė

vyr. mokytoja

 

 

Chemija:

Renata Marcinkevič

vyr. mokytoja

 

 

Fizika:

Eglė Vita Baniulytė

mokytoja

 

 

Informacinės technologijos:

Eglė Vita Baniulytė

mokytoja

Indrė Kudelko

mokytoja

Vytautas Stankevičius

vyr. mokytojas

 

 

 Geografija:

Alė Galatiltienė

vyr. mokytoja

Vitalija Pilipavičienė

vyr. mokytoja

 

 

 Istorija:

Irena Pokutneva

vyr. mokytoja

Antanas Meištas

mokytojas ekspertas

 

 

 Dailė:

Eglė Icikienė

mokytoja

 

 

Muzika:

Edita Bareikienė

mokytoja metodininkė

Vilma Daubarienė

mokytoja

 

 

Šokis:

Rūta Krivickaitė mokytoja

Asta Rinkevičienė

mokytoja metodininkė

Evelina Rutė

mokytoja

(vaiko priežiūros atostogose)

 

 

 Technologijos:

Loreta Vasiliauskienė

vyr. mokytoja

Jolanta Vapsvienė

mokytoja metodininkė

Judita Žaliaduonienė

mokytoja

 

 

 

INFORMACIJA APIE MOKYTOJŲ ATESTACIJĄ:

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

 

 

MOKYTOJO EKSPERTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
PIRMUS DVEJUS METUS DIRBANČIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
VYRESNIOJO MOKYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
MOKYTOJO METODININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS