Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com
Struktūra ir kontaktai
 Įstaigos struktūra
 Vadovai
 Mokytojai
 Progimnazijos taryba
 Metodinė taryba
 Mokinių savivalda
 Pagalbos mokiniui specialistai
 Vaiko gerovės komisija
 Klasės
 Kontaktinė informacija
 Laisvos darbo vietos
 Mokyklos istorija
 Mokyklos muziejus
 Kuo mes kitokie?

Teisinė informacija
 Teisės aktai
 Vidaus tvarkos taisyklės
 Dokumentų formos
 Asmens duomenų apsauga

Veiklos sritys
 Misija. Vizija. Filosofija
 Pamokų laikas
 Atostogos
 Popamokinė mokinių veikla
 Ugdymo planai
 Mėnesio veiklos planas
 Konsultacijų grafikas
 Pusmečių trukmė
 Prevencinės programos
 Pasiekimai
 Tvarkaraščiai
 Tyrimai ir analizė
 NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS
 Visos dienos mokyklos grupės
 Tvarkaraščių pakeitimai (pavadavimai)

Administracinė informacija
 Nuostatai
 Planavimo dokumentai
 Darbo užmokestis
 Paskatinimai ir apdovanojimai
 Viešieji pirkimai
 Finansinių ataskaitų rinkiniai
 Parama
 Civilinė sauga

Paslaugos
 Priėmimas
 Internetinė skaitykla
 Ugdymas karjerai
 Maitinimas
 Biblioteka
 3-iojo policijos komisariato informacija
 Sporto salė

Nuorodos
 Elektroninė skaitykla mokiniams
 Elektroninis dienynas TAMO
 Mokinio uniforma
 Nemokama psichologinė pagalba
 Savišvieta
 WHAT MAKES US DIFFERENT?
 Modernizuojamos progimnazijos erdvės
 Mokyklos atributika
 Mokinių draudimas
 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
 Apie mus rašo
 Jaunieji kūrėjai
 Tėvams
 Mokytojų geroji patirtis
 ČikuRaku daiktų saugojimo spintelės
 Virtualus turas po mokyklą
 Mokinių socialinė - pilietinė veikla

Vienuolio progimnazija