Metodinė taryba

Metodinės tarybos pirmininkas - Deimantė Navakienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė.

 

Metodinės tarybos nariai:

socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas: Antanas Meištas, istorijos mokytojas ekspertas;

užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė: Gitana Karsokienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

lietuvių kalbos ir liteartūros metodinės grupės pirmininkė: Jūratė Sakalauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja;

tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė: Elena Nedzveckienė, matematikos vyr. mokytoja;

menų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė: Judita Žaliaduonienė, etikos vyr. mokytoja;

pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkas: Renata Trioškienė, logopedė metodininkė;

pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė: Ilona Liudmila Lutcienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.