Biblioteka

EGLĖ  ŠILKŪNIENĖ – BIBLIOTEKOS VEDĖJA

BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS

BIBLIOTEKOS DARBO LAIKAS:

Pirmadienis 7.30 – 16.15
Antradienis 7.30 – 16.15
Trečiadienis 7.30 – 16.15
Ketvirtadienis 7.30 – 16.15
Penktadienis 7.30 – 15.00

Pietų  pertrauka    11.50 – 12.20

REKOMENDUOJAMŲ SKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAI 1-4 KLASĖMS

REKOMENDUOJAMŲ SKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAI 5-8 KLASĖMS 

 

 

 

MOKYKLOS BIBLIOTEKOS MISIJA

Visapusiškai tenkinti progimnazijos bendruomenės informacinius-kultūrinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese, sudaryti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

 

MODERNI   BIBLIOTEKA 

Nuo 2011 m. jau galime džiaugtis atnaujinta mūsų mokyklos biblioteka. 2008 m. rugsėjo mėnesį ji buvo atrinkta dalyvauti projekte „ Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“, finansuojamame Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos. Per I ir II šio projekto vykdymo etapus gavome naujų baldų, modernios įrangos, kompiuterių. Iš surinktų 2 % pajamų mokesčio lėšų atliktas puikus remontas. Šiuo metu galime džiaugtis progimnazijoje sukurtu moderniu kultūriniu-informaciniu 386,30m² centru, kartu jungiančiu atnaujintą biblioteką ir naujai kompiuterizuotą internetinę skaityklą.

Biblioteka, bendradarbiaudama su mokytojais, organizuoja netradicines pamokas, įvairias veiklas metodinių savaičių metu, organizuoja renginius, parodas, akcijas, konkursus, filmų peržiūras, pristatymus, literatūrines popietes skirtas žymiems kultūros veikėjams, rašytojams, minėjimus skirtus valstybinėms ir tautinėms šventėms bei rengia susitikimus su svečiais. Mokiniai turi galimybę bibliotekoje skaityti, pristatyti savo projektinius darbus, atlikti namų užduotis, pasiruošti olimpiadoms, konkursams, viktorinoms ir kitokiai veiklai. Jau kelis metus bibliotekoje sėkmingai vyksta šeštadieninės pamokėlės būsimiems pirmokams „Knygelių namai“. Pradinių klasių mokiniams vedamos informacinės pamokėlės: pažintis su biblioteka, jos taisyklėmis, aptarnavimo tvarka, fondais, mokoma lentynoje surasti knygelę. Vyresnių klasių mokiniai supažindinami su informacijos paieška informaciniuose leidiniuose bei internete. Taip pat bibliotekoje lankytojai gali susipažinti su nuolat eksponuojama paroda apie rašytoją Antaną Vienuolį, jo gyvenimą ir kūrybą, sužinoti, kuo jis svarbus mūsų mokyklai.

Progimnazijos biblioteka turi 11200 fiz. vnt. grožinės, informacinės, pažintinės bei pedagoginės literatūros fondą, 60 fiz. vnt. garsinių regimųjų dokumentų ir atskirą 18600 fiz. vnt. vadovėlių fondą.Per metus aptarnauja daugiau negu 10000 lankytojų. Kasdien apsilanko daugiau negu 80 lankytojų.
Kviečiame visus mokyklos bibliotekai dovanoti naujų, įdomių knygų, kad ji taptų turtingesnė ir įvairesnė visų Jūsų džiaugsmui.

Kviečiame naudotis MOBIS elektroniniu katalogu

MOBIS elektroninis katalogas suteikia galimybę Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos bibliotekos skaitytojams:

  • atlikti paiešką mokyklos bibliotekos kataloge;
  • užsakyti, rezervuoti knygas;
  • matyti skaitomų, užsakytų ar rezervuotų knygų duomenis;
  • sudaryti norimų skaityti knygų sąrašus.

Kaip prisijungti prie el. katalogo:

Prisijungti prie el. katalogo galite suvesdami savo skaitytojo bilieto numerį ir slaptažodį (vardo pirmoji raidė ir pavardė be lietuviškų diakritinių ženklų, vien mažosios raidės), kuriuos Jums pasakys bibliotekos darbuotojas.

Pirmą kartą prisijungę galite pakeisti slaptažodį, spausdami savo pavardę ir pasirinkdami meniu punktą Profilis.

Jeigu taip nutiktų, kad pamiršote savo susikurtą slaptažodį, kreipkitės į bibliotekos darbuotoją. Ji atstatys  pradinį slaptažodį.

Kaip naudotis elektroniniu katalogu:

Užsakyti knygas gali tik prie el. katalogo prisijungę vartotojai.

Suradę reikiamą knygą, galite ją užsakyti ir atsiimti bibliotekoje per 2 darbo dienas. Nepaėmus knygos, užsakymas anuliuojamas.

Jeigu laisvų egzempliorių nėra, galite knygą rezervuoti. Rezervavimo metu nurodykite kalendoriuje Jums aktualią data, iki kada sutinkate laukti knygos eilėje. Jeigu datos nepasirinksite – pagal nutylėjimą bus uždėta maksimali laukimo žyma 365 dienoms.

Visą informaciją apie savo knygas matysite paspaudę meniu punktus Užsakymai, Rezervavimai:

  • čia galite atšaukti savo užsakymus ir rezervavimus, jeigu jie jums nėra aktualūs;
  • matyti grąžinimo/rezervavimo terminus.

Galite susidaryti savo asmeninį norimų skaityti knygų katalogą. Tereikia pažymėti prie Jums aktualaus įrašo ♡. Ją atžymėjus, įrašas iš asmeninio katalogo pasišalins.

Iškilus klausimams – kreipkitės į bibliotekos darbuotoją!

 

100-MEČIO  MOKYKLOS BIBLIOTEKOS  SENIAUSIOS  KNYGOS

Minint Pirmosios lietuviškos mokyklos 100-metį, bibliotekoje vykdomas projektas “Šimtmečio mokyklos seniausios knygos”. Jo tikslas – pristatyti mokyklos bendruomenei seniausius, turinčius išliekamąją vertę bibliotekos fondo leidinius. Bibliotekoje galima susipažinti su seniausiais mokyklos leidiniais.

Jubiliejinės mokyklos savaitės netradicinių lietuvių kalbos (5m klasės mokiniai, mok. Eglė Valavičienė), rusų kalbos ( 8m klasės mokiniai, mok. Danutė Berelašvili) bei tikybos (6m klasės mokiniai, mok. Jelena Liubčenko) pamokų metu bibliotekoje buvo rodomas filmas apie senąsias knygas, jų istorinę vertę ir reikšmę, aktualizuojant knygos kultūros paveldą saugomą fonde.

Progimnazijos mokiniai, dalyvaudami aktyvioje bibliotekos veikloje, informacinėse-pažintinėse pamokose, turi galimybę pristatyti projektinius darbus, diskutuoti apie išliekamąją knygos vertę.

2021 M. ĮSIGYTI VADOVĖLIAI
2020 M. ĮSIGYTI VADOVĖLIAI
2019 M. ĮSIGYTI VADOVĖLIAI
Lietuvos mokyklų laikraštukų paroda
VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS
REKOMENDUOJAMŲ SKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAI 1-4 KLASĖMS
REKOMENDUOJAMŲ SKAITYTI KNYGŲ SĄRAŠAI 5-8 KLASĖMS
BIBLIOTEKOS NUOSTATAI
BIBLIOTEKOS TAISYKLĖS