Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimas

UTA – ugdymo turinio atnaujinimas

Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys?

Visame pasaulyje nuolat vyksta pokyčiai, todėl neišvengiamai daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Lietuvoje Bendrųjų ugdymo programų (BUP) kūrimas ir jų atnaujinimas, kaip nuolatinis ir nenutrūkstamas procesas, prasidėjo dar iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. ir tebesitęsia iki šiol.

Paskutinį kartą BUP buvo atnaujintos 2008 m. Taigi ir vėl atėjo metas pokyčiams. Kol atnaujintas ugdymo turinys pasieks mokyklas, visiems, kurie prisiima atsakomybę už švietimo kokybę ir ugdymo rezultatus savivaldybėje, būtina tinkamai pasirengti. Kiekvienai organizacijai ir jos vadovams svarbu įsipareigoti sukurti palankią mokytojo darbui aplinką ir veikti kolegialiai su kitais, siekiant maksimalios vadybinių sprendimų ir veikimo kartu sinergijos.

Atnaujintas ugdymo turinys apims mokinių kompetencijų ugdymą. Daugiau: https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view

Sėkmė diegiant atnaujintą ugdymo turinį galima tik bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: https://www.mokykla2030.lt/wp-content/uploads/2021/11/UTA-soc.-partneryste.pdf

 

Naudinga informacija rengiantis ugdymo turinio atnaujinimui:

Atnaujintos Bendrosios programos: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/atnaujintos-bendrosios-programos 

Naudinga dalykininkams apie UTA:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLb3M6Z90Z4rRf8MMXfrKj_2hWlkqxN9N7

 

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)
Pasirengimas dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinį (K.Paulikė, NŠA metodininkė)