Pamokų laikas

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma. Pamokų laikas 1 klasėse - 35 min., 2-8 klasėse - 45 min.