Mokyklos muziejus

2012 m. vasario 14 d. duris pravėrė naujai atkurta mokyklos muziejaus ekspozicija, skirta 2015 m. būsimam mūsų mokyklos įkūrimo 100 metų jubiliejui paminėti.
Istorinėje ekspozicijos dalyje pristatomi eksponatai, atspindintys mokyklos istoriją nuo mokyklos įkūrimo (1915 m.) iki šių dienų. Rodomi tarpukario laikų autentiški dokumentai, nuotraukos, pirmieji vadovėliai, pokario laikų moksleivio pažymių knygelės, mokyklinės uniformos ir daug kitų eksponatų, liudijančių apie mokyklos ilgametę veiklą.
Etnografinėje ekspozicijos dalyje rodomi eksponatai daugiausia yra surinkti moksleivių kraštotyrinių ekspedicijų metu. Šiandien – tai neįkainojami mūsų tautos praeities gyvenimo būdo bei  tradicijų liudytojai.
Ekspoziciją nuolat papildo mokinių rankdarbiai ar dirbiniai, leidžiantys neužmiršti mūsų tautos amatų, liaudies meno tradicijų bei papročių.
Trečią ekspozicijos dalį sudaro laikinų parodų skyrius. Čia eksponuojamos nuolat atnaujinamos laikinos parodos. Šiuo metu veikia dvi parodos: „Baltų kultūrų pėdsakais“ ir „Senasis Vilnius“, skirta 625m. sukakčiai paminėti, kai Vilnius gavo Magdeburgo teises.
Atsikūręs muziejus iš karto tapo mokyklos bendruomenės traukos centru. Jame vyksta istorijos pamokos, edukaciniai užsiėmimai, ekskursijos tėveliams ir mokyklos svečiams.

Mokyklos muziejaus durys – atviros  visiems. Muziejus – ne tik apie praeitį bylojantys eksponatai, dokumentai, bet ir aplinka, kur vyksta viktorinos, tautosakos pamokos. Jau tradicija tapo čia minėti Knygnešio dieną. Tai puiki vieta filmuoti įvairius projektus ar išbandyti, kaip veikia senovinė buitinė technika. Kviečiame visus mūsų bendruomenės narius, buvusius ir būsimus mūsų moksleivius apsilankyti naujai atkurtoje mokyklos ekspozicijoje. Čia taip pat galima vesti klasės valandėles, pamokas, edukacinius užsiėmimus.