Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAGERBĖME LAISVĖS GYNĖJUS

Tęsiant ilgalaikę tradiciją mokykloje, surengta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija skiriama prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti aukas, sudėtas kovoje už laisvę. 1991 m. sausio 13-oji - tai masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos bandymui įvykdyti karinį perversmą šalyje. Prie televizijos bokšto Vilniuje per 700 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14. Nors ir aplaistyta krauju, tačiau Tėvynės Lietuvos laisvė buvo apginta. Nuo šiol ši diena mūsų valstybėje minima kaip Laisvės gynėjų diena.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ pradėta organizuoti nuo 2008 metų. Jau pirmaisiais metais į ją įsitraukė per 100 mokyklų, tarp kurių buvo ir Vilniaus A. Vienuolio pagrindinė mokykla. Kasmet šią  iniciatyvą  palaikančių švietimo įstaigų daugėja. Akciją aktyviai palaiko ne tik Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, bet ir Lietuvos Respublikos ambasados užsienyje, valstybinės institucijos: Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Krašto apsaugos ministerija, Kultūros ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija ir daug kitų  įstaigų bei organizacijų. Renginio iniciatyvą globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Simboline žvakele, Tautiška giesme ir pirmąja istorijos pamoka kasmet pagerbiame Lietuvos Laisvės gynėjus.

Istorijos mokytojas  Antanas Meištas

 

Vienuolio progimnazija