Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS CARITO AKCIJA „GERUMAS MUS VIENIJA“

2022 m. gruodžio 12 – 16 dienomis mūsų mokyklos bendruomenė dalyvavo socialinių partnerių - Vilniaus arkivyskupijos Carito inicijuotoje akcijoje "Gerumas mus vienija!“

Akcijos metu buvo išplatinta 200 žvakučių ir surinkta 300 eurų. Šios paaukotos lėšos perduotos VA Caritui, kuris rūpinasi skurdą ir socialinę atskirtį patiriančiais asmenimis.

Dėkojame visiems akcijoje dalyvavusiems mokyklos bendruomenės nariams: klasių vadovėms, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams, mokyklos administracijai.

Ačiū 6mB ir 7P klasių mokiniams – savanoriams už pagalbą ir paaukotą laiką.

 

Tikybos mokytojos Jelena Liubčenko ir Renata Marcinkevič

 

Vienuolio progimnazija