Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAPILDOMAI 2021-2022 M. M. MOKYTIS KVIEČIAMI MOKINIAI

Atsilaisvinus vienai vietai į 1 klasę, papildomai kviečiame mokytis progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teritorinį mokinį MOK-72236.

Į 7 klasę papildomai kviečiame mokinį MOK-72240.

Į 8 klasę papildomai kviečiame mokinį MOK-72264.

Primename, kad negavus nė vienos mokyklos pakvietimo ar visai nepildžius prašymo, liepos 5 d. – rugpjūčio 18 d. bus galima pildyti/koreguoti prašymą.

Į atsilaisvinusias vietas mokinius vėl kviesime rugpjūčio 20 d. 

Ugdymo sutartys pasirašomos elektroniniu būdu e. sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/ (neturint galimybės ugdymo sutartį pasirašyti elektroniniu būdu, susisiekite su progimnazijos raštine).

Mūsų mokyklos mokiniai, baigę 4-tą klasę ir pateikę prašymą toliau tęsti mokslus mūsų progimnazijos 5-toje klasėje, popierines ugdymo sutartis galės pasirašyti per pirmąjį tėvų susirinkimą (rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje).

Mokinių paskirstymas į klases bus skelbiamas rugpjūčio 25 d.

Vieną mokinio nuotrauką (2,5 cm x 3 cm), reikalingą mokinio pažymėjimui, bus galima perduoti klasės vadovei pirmojo susirinkimo metu.

Mokinio sveikatą būtina pasitikrinti iki rugsėjo 15 d.

 

Instrukcija, kaip pasirašyti elektroninę mokymosi sutartį

Vienuolio progimnazija