Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAPILDOMAI 2021-2022 M. M. MOKYTIS KVIEČIAMI MOKINIAI

Atsilaisvinus vietų, skelbiame papildomai kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokinių

sąrašus

 

Nepamirškite savo apsisprendimo dėl mokyklos, jei gavote pakvietimus iš kelių mokyklų, birželio 15 d. (nuo 18 val.) – 18 d. (iki 16 val.) patvirtinti e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/ Birželio 18 d. nuo 18.30 val. vyks automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintiems pakvietimams.

Negavus nė vienos mokyklos pakvietimo ar visai nepildžius prašymo birželio 19 - 21 d. bus galima pildyti/koreguoti prašymą.

Į atsilaisvinusias vietas mokinius vėl kviesime birželio 22 d. 

Ugdymo sutartys bus pasirašomos elektroniniu būdu e. sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/ nuo birželio 17 d.

Mūsų mokyklos mokiniai, baigę 4-tą klasę ir pateikę prašymą toliau tęsti mokslus mūsų progimnazijos 5-toje klasėje, popierines ugdymo sutartis galės pasirašyti per pirmąjį tėvų susirinkimą (rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje).

 


Priedai:
Papildomai kviečiami mokiniai

Vienuolio progimnazija