Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖ DIENA

Besibaigiant iššūkių kupiniems mokslo metams, gegužės 19 d. progimnazijoje nuotoliniu būdu vyko mokytojų metodinė diena, kurios metu mokyklos mokytojai dalinosi su kolegomis gerąja patirtimi, kurią sukaupė per šį sudėtingą laikmetį, papasakojo apie pamokose naudojamas metodikas, išsakė savo pastebėjimus įvairiomis ugdymo temomis. Renginį organizavo progimnazijos metodinė taryba.

Metodinę dieną pradėjo progimnazijos direktorius, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Kęstutis Subačius. Jis skaitė pranešimą “Jaunas žmogus žinių visuomenėje”, kuriame išsakė savo įžvalgas apie pasikeitusius jaunų žmonių mokymosi įpročius, apie mąstymo, intelekto, atminties lavinimo svarbą. Vyr. socialinis pedagogas Mindaugas Velykis supažindimo su LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimais, skaitydamas pranešimą “Vaiko minimali priežiūra - kas tai? Įstatymo pakeitimai”. Socialinė pedagogė Agnė Vernickaitė savo pranešime “Ko išmoko darbas grupėje?” kalbėjo apie socialinių įgūdžių grupeles, ko išmokstama lankant šiuos užsiėmimus, apžvelgė atvejus, kada mokiniams siūloma jas lankyti. Anglų kalbos vyr. mokytoja Laima Embrasienė skaitė pranešimą ”Nuotolinio ugdymo privalumai. Skaitmeninis turinys pamokose”, pristatė skaitmeninius įrankius www.liveworksheets.com, www.peardeck.com, kurie padeda organizuoti mokymosi procesą pamokose. Skaitmeninius įrankius taip pat pristatė muzikos mokytoja metodininkė Edita Bareikienė.  Savo  pranešime “Žaismingos skaitmeninės priemonės” ji papasakojo apie skaitmenines mokymo priemones www.educandy.com, www.learningsapps.com, www.wordwall.com, www.bookcreator.com, www.genially.com, www.emaze.com, www.crosswordlabs.com. Pradinių klasių mokytoja Agnė Marcinkevičiūtė skaitė pranešimą “Nuotolinio ugdymo atradimai ir praradimai”. Anglų k. mokytojas Dominykas Jankauskas savo pranešimu “Thinking Maps (Mąstymo žemėlapiai) ir rašinio struktūravimas” priminė Mąstymo mokyklos žemėlapius bei jų pritaikymą, mokiniams atliekant kūrybinius darbus. Geografijos vyr. mokytoja Alė Galatiltienė skaitė pranešimą “Mozaik skaitmeninių programų panaudojimas geografijos pamokose”, kuriame pristatė skaitmeninę mokymosi priemonę www.mozaweb.com, praturtintą interaktyviaisiais 3D vaizdais, mokomaisiais vaizdo įrašais ir užduotimis. Emilija Motiejūnienė, matematikos mokytoja metodininkė, savo pranešime “Integruotų pamokų iššūkiai” dalinosi savo patirtimi vedant su kolegomis integruotas pamokas. Technologijų mokytoja metodininkė Jolanta Vapsvienė skaitė pranešimą „Atliekų rūšiavimo nauda”, pristatė virtualią mokinių darbų parodą bei pakvietė visus į būsimą parodą, kurioje bus eksponuojami mokinių darbai, pagaminti iš antrinių žaliavų. Deimantė Navakienė, pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, skaitė pranešimą “STEAM ugdymo metodas. Pritaikymo galimybės”, kuriame pristatė Steam ugdymo būdą, kurį naudojant vaikų gebėjimai ugdomi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos srityse bei pasidalino šio metodo taikymo pavyzdžiais.

Išklausius kolegų pranešimus, mokytojai metodinę popietę baigė refleksija, pritaikant skaitmeninį įrankį www.mentimetter.com. Mokytojų išsakytos mintys parodė, kad metodinė diena buvo vertinga, naudinga, reikalinga ir kupina teigiamų emocijų. Ačiū pranešėjams už patirties sklaidą!

 

                                                                              Metodinės tarybos pirmininkė Deimantė Navakienė

 

Vienuolio progimnazija