Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

1b, 1d, 2a, 2c, 2d, 3a, 3b ir 4a klasių ugdymo organizavimas progimnazijoje

 • 1b,  1d, 2a, 2c, 2d, 3a, 3b ir 4a klasių ugdymas vyksta mišriu ir/ar hibridiniu būdais. 

 • Į mokyklą grįžta bei ją lanko tik neigiamą covid-19 testą turintys 1b, 1d, 2a, 2d, 2c, 3a, 3b ir 4a
 • Tolesni testai tik mokiniams ir darbuotojams bus atliekami Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje paskirtu laiku.
 • Kontaktinis ugdymas mokykloje bus organizuojamas klasės principu 1b, 1d, 2a, 2c, 2d, 3a, 3b ir 4a klasių mokiniams, griežtai laikantis visų saugumo reikalavimų: reguliuojant srautus, laikantis visų higienos normų reikalavimų, nerengiant bendrų kelių klasių veiklų, saugiai organizuojant vaikų ugdymą, maitinimą ir poilsio laiką.
 • Negrįžusių į mokyklą kitų 1-4 klasių mokiniai, kurių didžioji dalis šeimų nesutiko grįžti į kontaktinį ugdymą atliekantpradinių klasių mokinių namų ūkių profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, toliau mokysis nuotoliniu būdu.
 • 1b, 1d, 2a, 2c, 2d, 3a, 3b ir 4a klasių vadovai informuos mokinius likusius namuose, į kokias pamokas mokiniai galės jungtis hibridiniu būdu bei informuos apie numatytas nuotolines konsultacijas ir jų laiką.
 • Pamokų pradžia:
  • 08:00 (atėjimas į mokyklą 7.45-8.00) 2a, 4a – centrinis įėjimas, 3a, 3b  –  šoninis įėjimas.
  • 08:15  (atėjimas į mokyklą 8.00-8.15) 1b – centrinis įėjimas, 1d, 2c, 2d  –  šoninis įėjimas.
 • Klasių patalpos:

1b – 202 kab., 1d – 204 kab., 2a – 112 kab.,  2c – 120 kab., 2d – 304 kab., 3a – 208 kab., 3b – konferencijų salė (3a.) ir 4a – 302 kab.

 • Visos dienos grupės veiks iki 16:00 val. (penktadienį iki 15 val.) griežtai laikantis klasės principo (mokinių jungimo negali būti). Esant galimybei, po pamokų ir pagrindinių ugdymo(si) veiklų mokykloje, prašytume sudaryti vaikams sąlygas saugiai būti namuose. Mokiniai, kurie po pamokų pasiliks mokykloje, turės būti savo klasėse arba su grupės mokytoja pagal dienotvarkę galės laiką leisti mokyklos teritorijoje.
 • Kaukes dėvėti privalo mokytojai/darbuotojai, vaikai mokiniai kaukių gali nedėvėti klasėje, atviroje erdvėje (tačiau rekomenduojamos), jeigu, reguliuojant srautus, bus laikomasi visų saugumo  reikalavimų.
 • Laikysimės įprasto pamokų tvarkaraščio.
 • Nuotoliniu būdu dirbantiems mokiniams užduotys bei medžiaga yra pateikiama per TAMO dienyną, o konsultacijos vyksta po pamokų mokytojo numatytu laiku.
 • Į vaizdo bei garso pamokas jungiamasi per Classroom nuorodą Google Meet pokalbių programą.
 • Mokytojai dalykininkai pamokas veda nuotoliniu būdu pagal įprastą pamokų tvarkaraštį.
 • Būreliai vyks klasės principu nuotoliniu būdu arba jų veikla stabdoma.

Mokykloje mokinių maitinimas bus organizuojamas pagal grafiką valgyklos patalpose laikantis klasės principo ir visų saugumo reikalavimų. Bus galimybė sumokėti už savaitę grynais (mokytojai atneša) ar nusipirkti pietus ir užkandžius (gryni pinigai arba kortele). Pietus galima atsinešti ir valgyti kartu su klase mokyklos valgykloje. Valgyklos darbo laikas nuo 8:00 iki 15:00 val.

Dėl gruodžio mėn. sumokėtų pinigų likučio už maitinimą prašome teirautis valgyklos darbuotojos gamybos vadovės Jurgitos tel.:+370 608 71965 SMS žinute arba paskambinti. Šią informaciją prašyčiau suteikti ir klasės vadovei atvykus į mokyklą.

Svarbu laikytis asmens higienos ir saugumo reikalavimų

 • kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, rankas muiluojant ne trumpiau nei 20 sek.;
 • vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną;
 • laikytis atstumo bendraujant, neliesti kito žmogaus ar jo asmeninių daiktų;
 • laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
 • dėvėti kaukes, kai yra pereinama iš vienos patalpos į kitą arba klasėje pamokų metu, jei taip nutaria klasės bendruomenė;
 • nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.
 • Tėvai ar kiti asmenys į mokyklą įleidžiami.

Turintiems ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) reikia likti namuose ir  kreiptis į gydytoją, pasijutus blogai mokykloje nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.

 

VISI įvertinkime rizikas, būkime atsakingi, supratingi ir sąmoningi.

Tikimės, kad visi kartu bendradarbiaudami saugiai užbaigsime šiuos mokslo metus.

Vienuolio progimnazija