Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PRADINIO UGDYMO MOKYTOJAI DALYVAUJA PILOTINĖJE TECHNOLOGINĖS KŪRYBOS PROGRAMOJE

Nuo balandžio 24 d. mūsų Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos pradinio ugdymo mokytojai Vilniaus švietimo pažangos centre pradeda pilotinę Teachers Lead Tech programą, kuri, tikime, padės daugiau mokinių pamilti matematiką – mokslų motiną.

Pilotinė Teachers Lead Tech programa pradinių klasių mokytojams šį balandį – gegužę vyks iš viso 6 Vilniaus mokyklose: VGTU inžinerijos licėjuje, Vilniaus Filaretų pradinėje mokykloje, Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijoje, Vilniaus Prano Mašioto pradinėje mokykloje, Vilniaus „Šviesos“ pradinėje mokykloje, Vilniaus Sietuvos progimnazijoje.

Programą sudaro keturios praktinės pamokos, skirtos matematikai – matematinės temos bus nagrinėjamos programavimo ir 3D modeliavimo pagalba, taip atrandant naujus būdus matematines idėjas pradinukams paaiškinti per technologinę kūrybą. Tai tęstinė technologinės kūrybos mokymosi programa, kurioje 89 mokytojai su jų mokyklai paskirtu mentoriumi aiškinsis, kaip pamokų turinį apjungti su technologinės kūrybos įrankiais, stiprins įgūdžius kurti technologijas ir augins pasitikėjimą technologiniais įrankiais.

Plačiau skaitykite: https://www.svietimopazanga.lt/pradedame-pilotine-technologines-kurybos-programa-pradiniu-klasiu-mokytojams/

Vienuolio progimnazija