Posted in Neklasifikuota | Comments Off

INFORMACIJA DĖL MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO

     Siekiant užtikrinti mokinių saugumą bei  vadovaujantis  ir vykdant  2014 m.  rugpjūčio 29d. direktoriaus  įsakymą  Nr. V– 403 „Dėl  mokyklos darbo tvarkos taisyklių  papildymo“,  nuo š.m.  rugsėjo 2d.  mokiniams  išeiti  iš  mokyklos  teritorijos nepasibaigus  pamokoms  draudžiama  be  klasės vadovo  ar  mokykloje  budinčio  vadovo  leidimo.  Taisyklė  galioja tiek  pamokų,   tiek  pertraukų  metu.

                                                                                                       Administracija

Posted in Neklasifikuota | Comments Off

NUMATOMA POPAMOKINĖ MOKINIŲ VEIKLA 2014 – 2015 m.m.

Posted in Neklasifikuota | Comments Off