Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

Aktyvi veikla atostogų metu – grafikas

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PROGIMNAZIJOS MOKINIAI AKTYVIAI DALYVAVO KONKURSO „OLYMPIS“ RUDENS SESIJOJE

Džiaugiamės, kad kaip ir kasmet, šiemet konkursų „Olympis“ rudens sesijoje dalyvavo nemažai mūsų progimnazijos mokinių – net 109. Iš viso šiuose konkursuose dalyvavo virš 28 tūkstančių mokinių iš daugiau nei 900 Lietuvos mokymo įstaigų.

Dėkojame mokytojams už konkurso organizavimą, o mokiniams – už dalyvavimą.

Su išsamesniais progimnazijos mokinių pasiekimais galima susipažinti svetainėje www.Olympis.lt

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJA MINI VASARIO 16-ĄJĄ

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PERGALĖ SPORTINĖS GIMNASTIKOS ŽIEMOS ČEMPIONATE

Gruodžio 14 d. mūsų mokyklos antrokė Danielė Tarailytė  (2c klasė, mokyt.
R.Čičenkienė) dalyvavo Vilniaus miesto moterų  sportinės gimnastikos
vaikų ir jaunučių žiemos čempionate ir  užėmė I-ąją vietą.
Sveikiname mūsų mokyklos mokinę ir džiaugiamės, kad išsipildė jos
svajonė! Didžiuojamės jos sportiniais pasiekimais!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

SAUSIO 12-ĄJĄ PRADĖSIME PILIETINE AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Šį penktadienį, kaip ir kasmet, minėsime sausio 13-ąją ir pagerbsime kovojusius bei žuvusius už Lietuvos laisvę. Todėl sausio 12 d. pirmąją pamoką 1-8 kl. mokiniams vyks pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu bus užgesinama šviesa ir visuose languose dešimčiai minučių uždegamos atminties žvakutės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę.

Šiemet sukanka 27 metai nuo kruvinųjų sausio įvykių, kai 1991 metų sausio 13 d. sovietų armija pradėjo terorą prieš Nepriklausomą Lietuvą. Žmonės žinojo, kad prie Parlamento, televizijos bokšto, kitų svarbių objektų jie gina savo ir savo vaikų laisvę bei ateitį.  Manyta, kad minios beginklių žmonių, apsupusios minėtus objektus, galbūt privers kariuomenę atsisakyti pulti. Deja, įniršio apakintas priešas nepaisė jokių moralinių vertybių – kruvinos atakos metu žuvo 14 Laisvės gynėjų, dar apie 800 buvo sužeisti, kai kurie iš jų liko luošiais visam gyvenimui.

Dalį objektų pavyko užgrobti, tačiau galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, pateikti šiuos įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti, ir gana greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.  Nors ir aplaistyta krauju, tačiau Tėvynės Lietuvos laisvė buvo apginta. Nuo šiol ši diena mūsų valstybėje minima kaip Laisvės gynėjų diena.

Tuo sunkiu laikotarpiu mūsų šalyje buvo juntama nepaprasta vienybė  ir susitelkimas bendram tikslui – kovai už Lietuvos Laisvę. Beginkliai žmonės, suvažiavę iš visos Lietuvos, dainuodami patriotines dainas ir degdami meile Tėvynei, drąsiai stojo prieš geležinį sovietų agresorių. Nepabūgusi sovietų  tankų  ir automatų, Lietuva pasirinko nesmurtinį kelią ir pasauliui  įrodė, kad ateitį  galima grįsti ne jėgos kultu ir neapykantos dvasia, o aukščiausiomis  žmogiškosiomis vertybėmis. Ji parodė tautos dvasios galią, prieš kurią bejėgis net stipriausias smurtautojas.

Šiais metais švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Jei ne Laisvės gynėjų auka, vargu ar turėtume tokią galimybę. Prisimindami ir pagerbdami žuvusius už mūsų laisvę ir valstybę, privalome būti pasirengę visuomet saugoti ir ginti savo šalį. Vardant tos Lietuvos Vienybė težydi!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PSICHOLOGO E.KARMAZOS SEMINARAS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENEI

Sausio 9 d. progimnazijoje viešėjo psichologas Evaldas Karmaza, kuris vedė seminarą „Efektyvus bendravimas su mokinio šeima“, skirtą tiek mokytojams, tiek ir mokinių tėvams.

Šiandienos mokykla, gyvenanti nuolatiniame kaitos procese, jaučia poreikį kurti naujas bendravimo ir bendradarbiavimo formas su mokinių tėvais, globėjais, todėl lektorius praktiniais pavyzdžiais kalbėjo apie kartų skirtumus, dalijosi patirtimi bei idėjomis apie efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Nors ir tėvai, ir mokykla yra vienodai atsakingi už visapusišką mokinių ugdymą, vis tik ne visus tėvus lengva ir paprasta įtraukti į mokyklos gyvenimą. Tačiau savo teisių bei pareigų žinojimas, susitarimų nusistatymas – vienas iš kokybiško abipusio bendravimo garantų.  Seminaro medžiaga praturtino mokyklą ir šeimas naujomis žiniomis apie bendradarbiavimą.

Dėkojame psichologui už įdomų, nuotaikingai pateiktą seminarą ir neįkainojamus patarimus.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PILIETINĖ AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“ MŪSŲ PROGIMNAZIJOJE

1991 metų sausį tuometinė SSRS valdžia  pradėjo  ginkluotą terorą prieš Nepriklausomą Lietuvą. Žmonės žinojo, kad prie Parlamento, televizijos bokšto, kitų svarbių objektų jie gina savo ir savo vaikų laisvę bei ateitį.  Manyta, kad minios beginklių žmonių, apsupusios minėtus objektus, galbūt privers kariuomenę atsisakyti pulti. Deja, įniršio apakintas priešas nepaisė jokių moralinių vertybių. Sausio 13-osios kruvinas išpuolis pareikalavo 14 Laisvės gynėjų aukų, dar apie 800 buvo sužeisti.

Tęsiant ilgalaikę tradiciją progimnazija dalyvavo Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos surengtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija skiriama prisiminti ir paminėti Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę, pagerbti aukas, sudėtas kovoje už laisvę. Progimnazijoje uždegtos simbolinės žvakelės, vyko istorijos mokytojo metodininko A. Meišto parengtos istorijos pamokos sausio įvykių tema, mokiniai diskutavo, dalijosi artimųjų prisiminimais apie tragiškus tų dienų įvykius.

Simboline žvakele, Tautiška giesme ir pirmąja istorijos pamoka kasmet tą dieną pagerbiame Lietuvos Laisvės gynėjus.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

5-8 KLASIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO I ETAPAS

Sausio 12 d. progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas. Artėjant  svarbiai datai – valstybės atkūrimo 100-ečiui – mokiniai daug gražių žodžių skyrė Lietuvai. Jautriai skambėjo ir eilės apie meilę, ieškota kūrinių, kuriuose smagiai būtų žaidžiama žodžiu. Konkurse išaiškinti du nugalėtojai, atstovausiantys mūsų mokyklai mieste vyksiančiame renginyje.

Sveikiname Mykolą Radziukyną, 6m klasės mokinį (mokytoja Laura Jančienė), ir Lėją Semenikaitę, 5 m klasės mokinę (mokytoja Loreta Paulauskienė), užėmusius I vietą.

II vietas pasidalijo Regvita Voitkevič 5m (mokytoja L.Paulauskienė), Dominykas Petrauskas 5b (mokytoja A.Undzėnienė) ir Agnis Algirdas Meškauskas 8m (mokytoja L.Paulauskienė), o III vieta atiteko Ievai Jermakovai 7b (mokytojas K.Subačius), Samantai Jefimovai 6b (mokytoja L.Jančienė) ir Austėjai Kriškanaitei 7m (mokytoja E.Valavičienė).

Taip pat džiaugiamės ir renginio vedėjais Augustu Žiliu bei Lana Boček, kurie kartu su visais dalyviais savo skambiu žodžiu sukūrė šventę.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

RESPUBLIKINIO PROJEKTO “PASVEIKINKIM VIENI KITUS” DIPLOMANTAI

Lapkričio 27- gruodžio 22 dienomis vyko respublikinis tarpmokyklinis 1-4 klasių mokinių anglų kalbos, dailės ir technologijų projektas “Pasveikinkim vieni kitus 2017″, kuriame dalyvavo 3b, 3d, 4a ir 4b klasių mokiniai. Visiems projekto dalyviams organizatoriai įteikė padėkas, o penki pradinukai, sukūrę gražiausius kalėdinius atvirukus, buvo apdovanoti diplomais:
3b klasės mokinė Esmira Guseinova (pradinio ugdymo vyr. mokytoja J. Skurkienė, anglų kalbos vyr. mokytoja E. Ačienė),
4b klasės mokiniai Laurynas Lašas ir Orestas Raižys (pradinio ugdymo vyr. mokytoja R. Jagminė, anglų kalbos vyr. mokytoja E. Ačienė),
4a klasės mokiniai Lėja Djačkova ir Tautvydas Bložė (pradinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Navakienė, anglų kalbos vyr. mokytoja E. Ačienė).
Džiaugiamės mokinių kūrybiškumu ir sveikiname nugalėtojus.
Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

STALO TENISO TURNYRAS, SKIRTAS SAUSIO 13-AJAI

Sausio  10-12  d. progimnazijoje buvo organizuotas   stalo teniso turnyras, skirtas Sausio 13-osios paminėjimui, kuriame dalyvavo net  19   2-8 klasių mokinių. Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu ir sveikiname šio turnyro stipriausiuosius!

I vietą iškovojo 4b klasės mokinė Medeinė Stankevičiūtė

II vietą iškovojo 8b klasės mokinys  Benjaminas Medzevičius ‹

III vietą iškovojo 8b klasės mokinys Rolandas Kostiuškevičius

Visus, nespėjusius užsiregistruoti į „Sausio 13-osios“ turnyrą, kviesime dalyvauti vasario mėnesį organizuojamame „Lietuvos 100-mečio“ stalo teniso turnyre.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

Vilnius kaip miestas ir sostinė pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltinuose    kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d. rašytame laiške Vakarų Europos miestams (2023 metais minėsime 700-ųjų metinių jubiliejų!).

Š. m. sausio 25 dieną mūsų mylimas Vilniaus miestas švęs 695-ąjį gimtadienį.

Į Vilniaus darželius, mokyklas, gimnazijas jau keliauja gimtadieniniai lipdukai.

Vilniaus gimimo dienos proga Jus sveikina Vilniaus miesto savivaldybė!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

VILNIAUS MIESTO STALO TENISO VARŽYBOS

Š. m. sausio 18 d. mūsų mokyklos mergaičių ir berniukų komandos (mok. R.Mugevičienė, J.Janeiko) dalyvavo Vilniaus miesto mokyklų žaidynių stalo teniso varžybose. Puikiai varžybose žaidė Medeinė Stankevičiūtė 4b (mok. R.Jagminė) ir Jorūnė Kožemiakinaitė 4m (mok. J.Šimkienė). Mergaitės iškovojo 3-ąją vietą, o berniukai 4-ąją vietą. Sveikiname prizininkes ir dėkojame visiems mokiniams už dalyvavimą.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

KETVIRTOKŲ IŠVYKA Į KAUNĄ

Žiemišką sausio 19 dieną  4a klasės mokiniai (mokytoja D.Navakienė) vyko į Kauną. Vaikai aplankė Kauno tvirtovės VII fortą, dalyvavo  edukacinėje programoje, kurios metu  keliavo į laboratoriją.  Čia jaunieji mokslininkai gamino laboratorinį dirbtinį sniegą, iš jo lipdė sniego senius, susipažino su nestabiliais cheminiais tirpalais bei gamino žaisliukus. Vaikai taip pat bandė išaiškinti  optines apgaules, o įelektrinimo reiškinio pagalba suteikė gyvybę žaisliukams. Taip pat programos metu vaikai pasigamino po automobilį. Po to mokiniai aplankė nacionalinį M.K.Čiurlionio muziejų, kuriame apžiūrėjo žymaus lietuvių dailininko ir kompozitoriaus darbus, aiškinosi ir bandė juose surasti simbolių ar kitokių ženklų, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse.

Laikas kelionėje greit prabėgo. Vaikai grįžo kupini įspūdžių!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO I ETAPAS

Sausio 23 d.  progimnazijoje  vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso  „TAU, LIETUVA“  I etapas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.   Konkursą organizavo pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Deimantė Navakienė  ir  pradinio ugdymo vyr. mokytoja  Renata  Čičenkienė.

Išklausiusi skaitovų deklamuojamus eilėraščius, komisija paskelbė nugalėtojus. Pirmąsias vietas užėmę skaitovai dalyvaus šio konkurso II etape, kuris vyks Vilniaus Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje sausio 30 d.

Taigi geriausiais skaitovais šiemet tapo:

1-2 klasių grupėje:

1 vieta – 2c  klasės  mokinė  Nikolė  Okuško (mokytoja  R.Čičenkienė)

2  vieta –2d  klasės mokinė  Miglė  Alčauskytė (mokytoja  A.Bobelienė)

3  vieta –1c  klasės mokinė   Goda  Saročkaitė (mokytoja  N. Kisielienė)

3-4 klasių grupėje:

1 vieta – 4m  klasės  mokinė  Jorūnė Kožemiakinaitė (mokytoja J.Šimkienė )

2  vieta –3b  klasės mokinė  Auksė  Mikuckytė (mokytoja  J. Skurkienė)

3  vieta – 3d  klasės mokinė  Vasarė  Tumaitė  (mokytoja  J. Cesiulienė)

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

VILNIAUS MIESTO GIMTADIENIO MINĖJIMAS

2023 metais Vilnius švęs 700-ųjų metų jubiliejų. Vilnius kaip miestas ir sostinė pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltinuose – kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio 25 d. rašytame laiške Vakarų Europos miestams.

Vilniaus savivaldybės iniaciatyva jau šių metų sausio 25 dieną  pirmoji pamoka miesto mokyklose buvo skirta sostinės gimtadieniui paminėti. Mūsų progimnazija taip pat prisijungė prie šios gražios iniaciatyvos: mokiniai ir mokytojai pasipuošė specialiais gimtadienio lipdukais, vyko teminės pamokos, video siužetų ir filmų peržiūra,  gaminome Vilniaus pilių maketus. Nekantriai laukiame jubiliejinio gimtadienio!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

VIDURAMŽIŲ PILIES MAKETAI – ŠEŠTOKŲ KŪRYBOS VAISIUS

Istorija – tai ne tik žinios, vadovėlių „graužimas“ ar neretai monotoniškas užduočių sąsiuvinio pildymas, bet ir įdomus kūrybinis darbas! Mokslininkai jau seniai įrodė, jog geriausiai išmokstama tuomet, kai žinios pritaikomos praktiškai, panaudojami įvairių sričių gebėjimai.  Remiantis istorijos mokytojo metodininko A.Meišto rekomendacijomis bei instrukcijomis 6-ų klasių mokiniai laisvu nuo pamokų metu gamino viduramžių pilių maketus. Sukurta išties įspūdingų darbų, naudota įvairiausių medžiagų, o kūrybai ir fantazijai nebuvo ribų­! Džiugu ir tai, kad daugeliui talkino artimieji, tad į dirbtuves buvo įtraukti visi šeimos nariai. Šis ilgametis tęstinis projektas jau tampa tradicija, o mokinių darbai ne tik eksponuojami, bet ir tampa istorijos vadovėlių iliustracinės medžiagos dalimi.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

TARPTAUTINĖS HOLOKAUSTO DIENOS MINĖJIMAS PROGIMNAZIJOJE

Antrajam pasauliniam karui einant į pabaigą, 1945 m. sausio 27 dieną, buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla. Šioje stovykloje naciai sunaikino daugiau kaip milijoną įvairių tautybių žmonių, daugiausia žydų. Ši data Jungtinių Tautų Organizacijos buvo paskelbta Tarptautine  Holokausto aukų atminimo diena. Aušvico mirtys – tai tik dalis holokausto siaubo. Iš viso  karo metais nužudyta apie 6 mln. žydų.

Pasaulinis žydų kongresas antrus metus organizuoja akciją #WeRemember (liet. – Mes prisimename), kuria kviečia nusifotografuoti su šiuo užrašu ir paltinti jį socialiniuose tinkluose. Taip siekiama ne tik pagerbti ir prsiminti holokausto aukas, bet ir užkirsti kelią dabarties bei ateities genocido proveržiams. Praėjusiais metais prie akcijos prisijungė milijonas žmonių, dar 25 milijonai pasidalino padarytomis nuotraukomis.

Istorijos mokytojo metodininko A.Meišto iniciatyva šiais metais prie akcijos prisijungė ir mūsų progimnazija. Visą paskutinę sausio savaitę mokiniai rengė pristatymus holokausto tema, vyko diskusijos, dalinimasis nuotraukomis su užrašu „Mes prisimename“. Tokiu būdu jaunimas nelieka abejingas praeities tragedijoms, įprasimena jų atminimą, prisideda prie taikos išsaugojimo pasaulyje.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

KVIEČIAME Į NEMOKAMĄ PASKAITĄ

Informuojame, kad vasario 6 d. 18 val. planuota gydytojos toksikologės paskaita „Priklausomybę sukeliančios medžiagos – iššūkis jaunimo sveikatai“ dėl gripo epidemijos progimnazijoje perkeliama į kovo 14 d. 18 val. 

———–

Progimnazijoje šiais mokslo metais vykdomos prevencinės priklausomybių programos   „Be iliuzijų“ veiklos, skirtos mokiniams, mokytojams ir tėvams.

Todėl š. m. vasario 6 d. (antradienį) 18.00 val. kviečiame į tėvams ir pedagogams skirtą nemokamą paskaitą „Priklausomybę sukeliančios medžiagos – iššūkis jaunimo sveikatai“. Paskaitą ves ir į rūpimus klausimus atsakys Apsinuodijimų centro vadovė gydytoja toksikologė Laima Gruzdytė. Paskaita vyks Aktų salėje.

Lauksime Jūsų!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PASAULIO PAŽINIMO PAMOKA SIGNATARŲ NAMUOSE

Ruošdamiesi pasitikti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, 4a klasės mokiniai (mokytoja D.Navakienė) lankėsi Signatarų namuose. Tai ypatinga vieta mūsų šaliai, nes čia 1918 m. vasario 16 d. dvidešimt Lietuvos Tarybos narių pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą. Šiuo metu čia yra eksponuojamas šio svarbaus dokumento originalas, atkeliavęs iš Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo. Ketvirtokai turėjo galimybę jį pamatyti ir perskaityti. Taip pat atnaujintoje ekspozicijoje klasikinėmis ir naujomis technologinėmis priemonėmis ketvirtokams buvo pristatomas Lietuvos kelias į valstybingumą nuo XIX a. antros pusės iki lemtingojo Vasario 16-osios Akto pasirašymo.

Ši netradicinė pasaulio pažinimo pamoka mokinius praturtino žiniomis apie Lietuvos istoriją.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

LAIMĖJIMAI PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSO II-AME ETAPE

Š.m. sausio 30 d. Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje vyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso ,,Ir knyga mane augina‘‘ II-as etapas. Mūsų mokyklai atstovavo:

2c  klasės mokinė Nikolė  Okuško (mokytoja  R.Čičenkienė),

4m  klasės  mokinė  Jorūnė Kožemiakinaitė (mokytoja J.Šimkienė).

Išklausiusi skaitovų deklamuojamus eilėraščius, komisija paskelbė nugalėtojus.

4m  klasės  mokinė  Jorūnė Kožemiakinaitė (mokytoja J.Šimkienė ) laimėjo 3-4 klasių grupėje  1-ą vietą ir vasario 1d. garsins mūsų mokyklą Tuskulėnų gimnazijoje.

Sveikiname ir didžiuojamės Jorūne!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

VILNIAUS MIESTO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Š.m. sausio 25 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas, kuriame mūsų mokyklai atstovavo 5m klasės mokinė Lėja Semenikaitė (mokytoja  L.Paulauskienė) ir 6m klasės mokinys Mykolas Radziukynas (mokytoja L.Jančienė). Komisija buvo sudaryta iš itin kompetetingų asmenų: Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorės Rasos Samuolytės, OKT / Vilniaus miesto teatro aktoriaus Dariaus Gumausko ir LEU teatro edukologijos dėstytojos Eugenijos Sutkutės, o tarp pačių geriausiųjų varžėsi net 90 mokinių. Nors prizinių vietų ir neužėmėme, tačiau tai mokiniams buvo neįkainojama patirtis, leidusi pabūti tarp knygai ir lietuviškam žodžiui neabejingų savo bendraamžių.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

DIENA BE MOBILIOJO TELEFONO

Sausio 29 d. progimnazijoje buvo organizuojama akcija „DIENA BE MOBILIOJO TELEFONO“. Šios akcijos iniciatoriai ir organizatoriai -  Mokinių savivalda. Akcija siekiama atkreipti dėmesį į mobiliųjų telefonų žalą žmogui ir kad mobilusis telefonas nėra būtina laisvalaikio praleidimo priemonė. Mokinių savivaldos vyresnieji mokiniai mažiesiems mūsų progimnazijos mokiniams dalijo skrajutes su informacija apie  telefonų žalos įrodymus bei patarimais, kaip naudotis mobiliaisas telefonais, kad jie mums sukeltų kuo mažiau žalos.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio paminėjimo progimnazijoje programa

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

MŪSŲ PROGIMANZIJOJE MOKOSI GERIAUSIA VILNIAUS M. PRADINIŲ KLASIŲ SKAITOVĖ

Š.m. vasario 1 d. Tuskulėnų gimnazijoje vyko Vilniaus miesto 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkurso ,,Ir knyga mane augina‘‘ III-iasis etapas.

SVEIKINAME

4m klasės mokinę Jorūnę Kožemiakinaitę (mokytoja Jolita Šimkienė).

3-4 klasių grupėje ji įvertinta kaip geriausia Vilniaus miesto skaitovė.

Sveikiname ir didžiuojamės Jorūne!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

PERGALĖ VILNIAUS MIESTO 5 KLASIŲ MOKINIŲ VIKTORINOJE ,,BIBLIJOS ŽINOVAS“

Š.m. vasario 2 d. Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijoje vyko Vilniaus miesto katalikų tikybą lankančių 5 klasių mokinių konkursas, kuriame mūsų mokyklai atstovavo ir I vietą laimėjo 5m klasės mokinių komanda:

Vesta Juodonytė, Lukrecijus Griškonys, Liepa Zaronskytė ir Justina Michaliovaitė.

Mokinius paruošė katalikų tikybos mokytoja metodininkė Jelena Liubčenko.

Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

DĖMESIO! Laikinai stabdomas ugdymo procesas dėl karantino

Vadovaujantis Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos Ugdymo plano, patvirtinto rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-292 I skyriaus 9 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės 2018 m. vasario 1 d. informaciniu pranešimu bei remiantis progimnazijos sveikatos priežiūros specialistės surinktais duomenimis dėl mokinių sergamumo:

Nuo 2018 m. vasario 6 (antradienio) iki vasario 9 (penktadienio) laikinai stabdomas ugdymo procesas dėl didelio sergamumo.

Mokiniai į mokyklą ateina 2018 m. vasario 12 d. (pirmadienį).

 Administracija

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

DĖMESIO!

Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Direktoriaus 2018 m. vasario 9 d.  įsakymu Nr. 30-375 „Dėl gripo epidemijos  paskelbimo Vilniaus mieste“  Vilniaus mieste paskelbta gripo epidemija.

2018 m. vasario 12d. (pirmadienį) pamokos progimnazijoje vyks. Dėl tolimesnio ugdymo proceso, vadovaujantis Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos Direktoriaus įsakymu Nr. V-66, bus sprendžiama vasario 12 d. įvertinus mokinių sergamumą.

                                                                                        Administracija 

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

DĖMESIO! Karantinas vasario 13-15 d.

Nuo 2018 m. vasario 13 (antradienio) iki vasario 15 (ketvirtadienio) laikinai stabdomas ugdymo procesas dėl gripo epidemijos. Mokiniai į mokyklą grįžta po žiemos atostogų 2018 m. vasario 26 d.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

Mieli tėveliai ir mieli mokytojai, mieli A. Vienuolio progimnazijos bendruomenės nariai,

Norėčiau Jus pakviesti laisva valia dalyvauti Vasario 16 dieną 10 valandą šventinėje tradicinėje jaunimo eisenoje „Lietuvos valstybės keliu“ nuo Katedros aikštės iki Rasų kapinių.

Tėveliai ir mokytojai kviečiami su savo vaikais.

Lauksiu Jūsų 9.45 Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo. Būsiu su A.Vienuolio progimnazijos vėliava.

Papildomą informaciją rasite Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus kvietime ir prisegtuke.

                                    A.Vienuolio progimnazijos direktorius Kęstutis Subačius,                                          Lituanistų sambūrio valdybos narys

Vilniaus miesto savivaldybė kartu su Lituanistų sambūriu ir Lietuvos istorijos mokytojų asociacija kviečia Vilniaus ir Lietuvos mokyklų bendruomenes paminėti Vasario 16-ąją ir mūsų Valstybės atkūrimo šimtmetį šventine jaunimo eisena.

Dėkoju visiems, dalyvavusiems šioje tradicinėje eisenoje ankstesniais metais.

Nuoširdžiai kviečiu visus į šių metų šventinę eiseną „Lietuvos valstybės keliu“.

Susirinkime Vasario 16-ąją, 10 valandą į Vilniaus Katedros aikštę su trispalvėmis ir savo mokyklų vėliavomis, su būgnais ir kitais mušamaisiais – kad eiti būtų smagu.

Iš senosios Lietuvos valstybės centro – iš Šventaragio slėnio, nuo Valdovų rūmų ir Katedros, kurioje ilsisi Vytautas Didysis ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras – eisime kartu pro Signatarų namus, Didžiojo Vilniaus seimo rūmus, Aušros Vartus į Rasų kapines, prie daktaro Jono Basanavičiaus kapo, prie už Tėvynės laisvę žuvusių savanorių kapų.

Eisime keliu, jungiančiu mus su Lietuvos valstybe ir jos kūrėjais.

Iš anksto galite susipažinti su mūsų eisenos maršrutu – su šešiolika svarbių Lietuvos valstybės istorijos vietų, kurias šių metų kelyje aplankysime.

Pagarbiai                                                                                                                                          Remigijus Šimašius                                                                                                                    Vilniaus meras

Eisena LIETUVOS VALSTYBĖS KELIU

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „MES LIETUVOS VAIKAI”, SKIRTAS PAMINĖTI VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-METĮ

Ruošiantis paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytojai L. Jančienei kilo idėja apjungti lietuvių vaikus įvairiose lietuviškose užsienio mokyklose ir pakviesti juos dalyvauti tarptautiniame projekte ,,Mes Lietuvos vaikai“.  Prie projekto prisijungė 7 užsienio mokyklos: Oslo lituanistinė mokykla “Gintaras”(Norvegija), Lietuvių kultūros Centro Belgijoje lituanistinė mokyklėlė (Belgija, Briuselis), Seinų lietuvių “Žiburio” mokykla (Lenkija), Romos lituanistinė mokykla “Bitutė” (Italija), Vasario 16-osios gimnazija (Vokietija), Punsko Kovo 11-osios licėjus (Lenkija), Lituanistinė ir menų mokykla “Kodėlčius” (Jungtinė Karalystė, Londonas), ir trys Lietuvos didžiųjų miestų mokyklos – mūsų Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos 6m kl. mokiniai, Kauno Jono Pauliaus II gimnazijos 4d kl. mokiniai ir Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos 6a kl. mokiniai.

Kiekviena mokykla turėjo sukurti po raidę ar skaičių iš žodžių „LIETUVAI 100“ ir su jais nusifotografuoti mojuojant rankomis. Taip tarsi perdavė linkėjimus ir sveikinimus kitiems pasaulio lietuvių vaikams Lietuvos 100-mečio proga. Juk nesvarbu, kuriame pasaulio krašte bebūtum, gera galvoti apie Tėvynę, malonu perduoti vieni kitiems linkėjimus. Nes visi mes esame Lietuvos vaikai ir mums svarbus Lietuvos šimtmetis.

Dėkojame visiems projekto dalyviams – mokiniams ir jų mokytojams – aktyviai įsitraukusiems į projekto veiklas.

O šia gražia iniciatyva sveikiname visą progimnazijos bendruomenę su Vasario 16-ąja ir kviečiame kartu versti naująjį Lietuvos valstybės istorijos šimtmečio puslapį!

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

TINKLINIO TURNYRAS

Š. m. vasario 12 d. mokykloje vyko tarpklasinis  aštuntų klasių tinklinio turnyras, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. Dėl pergalės kovojo 8b bei 8m klasių moksleiviai. Rezultatu 2 – 0 laimėjo 8b klasė.

Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti

SVEIKINIMAS VALSTYBĖS 100-OJO GIMTADIENIO PROGA

Minėdami iškilią mūsų valstybės šventę, 4a klasės mokiniai su savo mokytoja Deimante Navakiene savo mintis, jausmus apie savo šalį sudėjo į spalvas, eiles ir siunčia sveikinimus!
Gražios ir prasmingos Valstybės atkūrimo dienos šventės!
Posted in Neklasifikuota | Komentarai išjungti