Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Prašome susipažinti su progimnazijos direktoriaus Kęstučio Subačiaus 2022 metų veiklos ataskaita. Pastebėjimus bei siūlymus dėl vertinimo (ne vėliau kaip iki sausio 30 d.) progimnazijos Tarybos pirmininkei Linai Vigraitei teikite el. paštu prog.taryba@vienuolio.vilnius.lm.lt


Priedai:
2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita

Vienuolio progimnazija