Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

NUO SAUSIO 24 D. PRASIDEDA 4 IR 8 KLASIŲ ELEKTRONINIS NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

Nuo 2023 m. sausio 24 d. NŠA pradeda vykdyti 4 ir 8 klasių elektroninį nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP). Mokiniai atliks skaitymo ir matematikos NMPP testus.

NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

NMPP uždaviniai:

  • suteikti objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus;
  • suteikti objektyvios informacijos mokytojams, mokykloms ir švietimo valdymo subjektams apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą;
  • nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos;
  • atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

2022–2023 MOKSLO METŲ NMPP TVARKARAŠTIS

Klasė

Testas

Testo diena

Testo atlikimo pradžios laikas

Srautas

4 klasė

Skaitymas

Sausio 24 d.

8.45 val. 

I srautas

4 klasė

Skaitymas

Sausio 24 d.

10.45 val. 

II srautas

4 klasė

Skaitymas

Sausio 25 d.

8.45 val. 

III srautas

4 klasė

Matematika

Sausio 31 d.

8.45 val. 

I srautas

4 klasė

Matematika

Sausio 31 d.

10.45 val. 

II srautas

4 klasė

Matematika

Vasario 1 d.

8.45 val. 

III srautas

8 klasė

Skaitymas

Vasario 7 d.

8.45 val. 

I srautas

8 klasė

Skaitymas

Vasario 7 d.

10.45 val. 

II srautas

8 klasė

Skaitymas

Vasario 8 d.

8.45 val. 

III srautas

8 klasė

Matematika

Vasario 21 d.

8.45 val. 

I srautas

8 klasė

Matematika

Vasario 21 d.

10.45 val. 

II srautas

8 klasė

Matematika

Vasario 22 d.

8.45 val. 

III srautas

 

Daugiau informacijos apie mokinių išskirstymą į srautus artimiausiu metu suteiks klasių vadovai.

Su pavyzdinėmis užduotimis galite susipažinti čia.

Linkime ketvirtokams ir aštuntokams sėkmės!

Vienuolio progimnazija