Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAPILDOMAI 2022-2023 M. M. MOKYTIS KVIEČIAMI MOKINIAI

Atsilaisvinus vietų, skelbiame papildomai kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokinių

sąrašą

Nepamirškite savo apsisprendimo dėl mokyklos, jei gavote pakvietimus iš kelių mokyklų, birželio 21 d. (nuo 16.30 val.) – 26 d. patvirtinti e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/    Birželio 27 d. nuo 8.00 val. vyks automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintiems pakvietimams.

Negavus nė vienos mokyklos pakvietimo ar visai nepildžius prašymo, liepos 4 - rugpjūčio 18 d. bus galima pildyti/koreguoti prašymą.

Į atsilaisvinusias vietas mokinius vėl kviesime rugpjūčio 22 d. 

Ugdymo sutartys pasirašomos elektroniniu būdu e. sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/ 

Mūsų mokyklos mokiniai, baigę 4-tą klasę ir pateikę prašymą toliau tęsti mokslus mūsų progimnazijos 5-toje klasėje, popierines ugdymo sutartis galės pasirašyti per pirmąjį tėvų susirinkimą (rugsėjo pradžioje).

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad klasių sąrašus skelbsime tik rugpjūčio 26 dieną.


Priedai:
Papildomai kviečiami mokiniai

Vienuolio progimnazija