Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

SVARBI INFORMACIJA

Ruošiantis naujiems mokslo metams pateikiame Jums trumpą informaciją dėl testavimo organizavimo, koordinavimo ir vykdymo Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. Prašome šia informacija pasidalinti su jos galimai negavusiais Jūsų klasės mokinių tėvais/globėjais/rūpintojais ir informaciją pateikti iki 2021-08-27, 14.00 val. klasės vadovui el.paštu (skenuotą/fotografuotą ar pasirašytą e. parašu anketą atsiųsti klasės vadovui).

Vilnius labai atsakingai žiūri dėl saugaus grįžimo į mokyklas, todėl dar kartą primena ir skatina mokinius nuo 12 metų skiepytis. 

     Atkreipiame dėmesį, jog prasidėjus ugdymo procesui, mokinių testavimo procedūros vyks atsižvelgiant į ugdymo programas:
     • 1–4 klasių mokiniai testuosis kaupinių PGR metodu, kai tyrimas atliekamas kas 4–7 dienas. Tyrimui ėminius imsis iš nosies landos (1,5–2 cm nosies ertmės gylyje);
     • 5–12 klasių nepasiskiepiję mokiniai periodiškai testuosis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais kas 3–5 dienas, kai tyrimui ėminį imsis iš nosies landos (1,5–2 cm);

      LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu, prieš prasidedant ugdymo procesui, mokinių testavimas yra rekomendacinio pobūdžio.

      Prieš sugrįžtant į ugdymo įstaigas visi mokiniai yra raginami atlikti savikontrolei skirtą greitojo antigeno testą, kai ėminys imamas iš nosies landos (1,5–2 cm). Taip bus užtikrintas saugus mokinių grįžimas į klases. Tad, siekiant pasitikti rugsėjo 1-osios šventę saugiai, bus sudarytos sąlygos visiems mokiniams rugpjūčio 30–31 d. testuotis savikontrolei skirtais greitaisiais antigeno testais ugdymo įstaigoje. Testavimas bus atliekamas paskirtoje mokyklos erdvėje, reguliuojant besitestuojančiųjų srautus. 

     Testavimas yra nemokamas.

     Atsakingai ruošiantis naujiems mokslo metams, norime paraginti aktyviai dalyvauti testavime.

     Akcentuojame, kad  ugdymo procesas vyks kontaktiniu būdu, laikantis Operacijų vadovo sprendimu patvirtintų saugumo priemonių, todėl prašytume išsamiai susipažinti su  LR sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 24 d. priimtu sprendimu dėl testavimo ugdymo įstaigose: 

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4bf85984051211ecb4af84e751d2e0c9

 

Tikimės Jūsų atsakingo požiūrio priimant sprendimą.

                                          Progimnazijos administracija

 


Priedai:
ANKETA 1-4 kl. mokiniams
ANKETA 5-8 kl. mokiniams

Vienuolio progimnazija