Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAPILDOMAI 2021-2022 M. M. MOKYTIS KVIEČIAMI MOKINIAI

Atsilaisvinus vienai vietai į 1 klasę, papildomai kviečiame mokytis progimnazijoje nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. teritorinį mokinį MOK-71884.

Primename, kad negavus nė vienos mokyklos pakvietimo ar visai nepildžius prašymo, birželio 26 - 28 d. bus galima pildyti/koreguoti prašymą.

Į atsilaisvinusias vietas mokinius vėl kviesime birželio 29 d. 

Ugdymo sutartys pasirašomos elektroniniu būdu e. sistemoje  https://svietimas.vilnius.lt/ (neturint galimybės ugdymo sutartį pasirašyti elektroniniu būdu, susisiekite su progimnazijos raštine).

Mūsų mokyklos mokiniai, baigę 4-tą klasę ir pateikę prašymą toliau tęsti mokslus mūsų progimnazijos 5-toje klasėje, popierines ugdymo sutartis galės pasirašyti per pirmąjį tėvų susirinkimą (rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje).

Mokinių paskirstymas į klases bus skelbiamas rugpjūčio 25 d.

Vienuolio progimnazija