Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

PAPILDOMI MOKINIŲ, KVIEČIAMŲ MOKYTIS 2020-2021 M. M., SĄRAŠAI

Skelbiame papildomai kviečiamų mokytis progimnazijoje nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokinių

sąrašą

Nepamirškite savo apsisprendimo dėl mokyklos, jei gavote pakvietimus iš kelių mokyklų, birželio 23-25 d. patvirtinti  e. sistemoje https://svietimas.vilnius.lt/

Nepildę prašymo ar dar negavę mokyklos, prašymus e. sistemoje galės koreguoti/pildyti liepos 1 - rugpjūčio 23 d. 

Mokinių skirstymas į klases bus skelbiamas paskutinę rugpjūčio savaitę.

Kviečiame suskubti atvykti pasirašyti ugdymo(si) sutartis.

 

Kviečiame priimtų mokytis mokinių tėvus ugdymo sutartis atvykti pasirašyti progimnazijos raštinėje:

Pakviestų į:

 

 

 

1-5* klases

Birželio 22-23, 25-26, 29-30 d.

8 - 11.30 val.

Dėl kito laiko skambinti į progimnazijos raštinę tel. 85 231 40 84

6-8 klases

Birželio 22-23, 25-26, 29-30 d.

Liepos 1-3 d.

* Mūsų mokyklos mokiniai, baigę 4-tą klasę ir pateikę prašymą toliau tęsti mokslus mūsų progimnazijos 5-toje klasėje, ugdymo sutartis galės pasirašyti per pirmąjį tėvų susirinkimą (rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo pradžioje).

Atsižvelgdami į esamą situaciją Lietuvoje ir įsivertinę galimą riziką, prašome atvykti sveiki. Taip pat įspėjame, jog reguliuojant žmonių srautą, galite būti paprašyti palaukti lauke.

 

Atvykstant pasirašyti ugdymo sutarčių, prašome turėti šiuos (trūkstamus) dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimą ar kitą asmens dokumentą;
  • priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinančio dokumento kopiją (priimamiems į 1 klases);
  • pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopiją (priimamiems į 5 klases);
  • pasiekimų pažymėjimo kopiją (priimamiems į 2-8 klases);
  • Mokytojo rekomendaciją ir 3 bei 4 klasės matematikos dalyko metinių dalykų įvertinimus (tik pretenduojantiems į 5-tą kryptingo matematinio ugdymo klasę);
  • 1 nuotrauką (2,5 cm x 3 cm) dokumentams (galima pateikti iki rugsėjo 1 d.);
  • sveikatą būtina pasitikrinti iki rugsėjo 15 d.


Priedai:
Kviečiamų mokytis mokinių sąrašai (4 etapas)

Vienuolio progimnazija