Įm. k. 300134205 (85) 231 40 84 rastine@vienuolio.vilnius.lm.lt atsiliepimai.vienuolio@gmail.com

VADOVĖLIŲ IR GROŽINĖS LITERATŪROS KNYGŲ GRĄŽININO TAISYKLĖS

Vadovaujantis mūsų progimnazijos 2020 m. gegužės 20 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-162  „Dėl ugdymo proceso pabaigos 2019-2020 m.m. organizavimo progimnazijoje“ bei  Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos parengtomis Lietuvos bibliotekų sektoriaus išėjimo iš karantino metodinėmis rekomendacijomis, sudarytos šios vadovėlių ir grožinės literatūros taisyklės:

  1. 1-8 klasių mokiniai/ar jų tėvai (globėjai/rūpintojai) vadovėlius ir grožinės literatūros knygas atneša į mokyklą (savo klasę) pagal iš anksto sudarytą grafiką.
  2. Tvarkingi vadovėliai ir grožinės literatūros knygos turi būti sudėti į maišelį, kuriame būtų įdėtas informacinis lapelis, kas jas grąžino (vardas, pavardė, klasė) bei grąžinamų vadovėlių ir grožinės literatūros knygų sąrašas.
  3. 1-8 klasių vadovai patikrina, ar vadovėliai ir grožinės literatūros knygos tvarkingos, ar visos grąžintos.
  4. Vadovėliai ir grožinės literatūros knygos karantinuojamos 3 dienas (informaciniame lapelyje užrašoma data ir valanda, kada atneštos).
  5. Po 3 dienų vadovėliai ir grožinės literatūros knygos perduodamos į bibliotekos fondus (perduoda mokytojai), prieš tai susitarus su bibliotekos darbuotoju elektroniniu paštu silkuniene@gmail.com.

Dėl  išsamesnės informacijos prašome rašyti  elektroniniu paštu  egle.silkuniene@gmail.com.

Sudarė: Eglė Šilkūnienė

Vienuolio progimnazija